Du kan få gavn af dine pensionsmidler allerede inden pensionsalderen.

Hos Investering og Studiebolig har du mulighed for at bruge dine pensionsmidler til investering. Denne mulighed for investering har du ikke, hvis du køber en lejlighed selv. Ved at anvende dine pensionsmidler til investeringen, vil du i praksis ikke mærke investeringen økonomisk.

Investeringen sker efter reglerne om unoterede aktier. Du kan højst anvende 20% af dine pensionsmidler til købet. Hvis du ønsker at anvende dine pensionsmidler til investering, skal du henvende dig til din bank (ikke til dit pensionsselskab). Det er både ratepensions-, alderspensions- og kapitalpensionsmidler, som kan anvendes. Du skal samlet set have mindst 600.000 kr. i disse midler i samme bank for at kunne købe 100 aktier til de fastsatte 119.180 kr. Ialt

Investering&Studieboligs aktier er godkendt af SKAT til brug for investering med pensionsmidler. Der foreligger en bindende forhåndsbesked.

 

Få rådgivning omkring investering med pensionsmidler

Har du ikke tilstrækkelig med midler i dit pensionsdepot i banken, har du mulighed for at overflytte midler fra pensionsselskaber. Hos Investering & Studiebolig har vi fundet frem til en række rådgivere i forskellige banker. Disse rådgivere er bekendte med Investering & Studiebolig og kender dermed også processen og muligheden for at investere med pensionsmidler.

Kontakt os ved spørgsmål omkring investering ved brug af dine pensionsmidler og lad os sætte dig i forbindelse med en af vores rådgivere med ekspertviden på området.

Husk at du altid er mere end velkommen til at skrive til os med spørgsmål på:

info@investeringogstudiebolig.dk