Invester i aktier hos Investering & Studiebolig og få fortrinsret til studieboliger i de større byer i Danmark samt et godt langsigtet afkast.

Det er endnu ikke alle rådgivere i bankerne som kender til Investering og studiebolig. Det er derfor vigtigt at du kontakter os direkte for at få en oversigt over rådgivere i bankerne som kender til Investering & Studiebolig.

Vi mener at Investering & Studiebolig tilbyder et sundt alternativ til det traditionelle forældrekøb, der ofte er forbundet med markedsusikkerheder samt tids- og omkostningskrævende vedligeholdelse.
Ved at investere i aktier hos Investering & Studiebolig er i som forældre sikret fortrinsret til studieboliger, når jeres børn får brug for en bolig.

Spar besværet

Alle lejligheder hos Investering & Studiebolig vil være istandsatte og indeholde gode faciliteter. Vi foretager selv istandsættelse af lejlighederne efter køb og kan således tilbyde attraktive og indflytningsklare lejligheder, som er særdeles velegnet som studieboliger. Du slipper dermed selv for al besværet med den administration, der ellers følger med traditionelle forældrekøb.

Vil du sikre dit barn en studiebolig i en af Danmarks større byer i fremtiden?

Så invester allerede nu i aktier hos Investering & Studiebolig og få et godt langsigtet afkast i fast ejendom.

Et fornuftigt afkast forudsætter en årlig værdistigning på lejlighederne samt at selskabets kapital er fuldt investeret med en tomgang på 2 uger årligt per lejlighed. I praksis har tomgangen været meget tæt på 0 med undtagelse af lejligheder, som købes op og istandsættes. I en vækstfase, hvor der købes mange lejligheder op, vil der naturligt være en større tomgang og dermed et lavere afkast.