Husorden og krav for alle lejemål

Ordensregler gældende for den enkelte ejerforening skal overholdes!

Eventuelle yderligere ordensregler kan forefindes i lejekontrakten.

 • Angreb af skadedyr skal straks anmeldes til udlejer.
 • Der må IKKE holdes husdyr i lejlighederne.
 • Udluftning skal foretages dagligt.

Ordensregler i lejemålene:

 • Vask og tørring af tøj må kun finde sted på fastsatte steder og tider. Der må ikke tørres tøj i lejligheden eller fra altaner.
 • Vandspild, spild af varme og el skal undgås. Husk at for vand, lys og luk for varmen, når du lufter ud.  Undlad at have høj temperatur i lejligheden. Tallet 3 på termostaten bør være nok (svarer til 21-22 grader).
 • I wc-kumme må intet henkastes, der kan stoppe afløbet. Lejer skal selv sørge for at rense afløbene i lejligheden.
 • Fællesarealer i den enkelte lejlighed rengøres på skift. På skift indkøbes diverse fælles fornødenheder som opvaskemiddel, toiletpapir og lignende. Typisk har hver person ansvaret i 1 uge af gangen for dette. Herunder også tømning af eventuel opvaskemaskine.
 • Hold rent i køkkenet og fjern opvask m.v. med det samme du har lavet mad.
 • Fællesarealer, som ejerforeningen har aftaler om fælles rengøring af (herunder havearbejde) skal beboerne ligeledes deles om.
 • Lejer er selv ansvarlig for den indvendige vedligeholdelse i lejeperioden.   Det vil sige, at gulvene skal holdes pæne og maling skal foretages såfremt det er nødvendigt.  
 • Gulvene vaskes som hovedregel med en hårdt opvredet klub med sæbespåner.
 • Der skal tages hensyn til de andre beboere. Støj, larm og især høj musik må ikke være til gene for de øvrige beboere, og må almindeligvis helt undgås i tiden kl. 22:00 – 07:00.
 • Hvis du ønsker at holde en fest, skal de andre beboere varsles med en seddel i opgangen. Denne bedes sat op i god tid.  –Selvom du holder en fest, skal du stadig tage hensyn til resten af opgangen og begrænse larm & høj musik.
 • Affald må kun smides i de dertil indrettede containere.  Hvis du som lejer har andet affald end køkkenaffald og pap. skal du selv sørge for at bortskaffe dette. Hvis affaldet kommes i en forkert container, kan dette medføre et gebyr til den ansvarlige lejer.

 

Alle fællesarealer skal holdes pæne og let fremkommelige.  

 • Der må ikke henstilles personlige effekter på fællesarealer, disse skal placeres i egne kælderrum eller i eget lejemål.
 • Barnevogne, cykler, knallerter mv. må ikke henstilles andre steder end af udlejer anvist.
 • På ejendomme med mange cykler, henstiller vi til at man parkerer så alle kan få en plads.

Indflytning og Opsigelse

Udlevering af nøgler:

Du bliver via din kontrakt indkaldt til indflytningssyn/nøgleoverdragelse.

Dato for indflytning:

Som udgangspunkt er indflytningsdatoen svarende til den på lejekontrakten. Ved visse lejligheder kan du få udleveret nøgler til lejligheden før den angivne indflytningsdato. Du vil dog blive opkrævet husleje for disse ekstra dage, du flytter ind før tid.

Opsigelse af lejemål:

kan både sendes med posten og via mail –info@investeringogstudiebolig.dk

Jeg er lige flyttet ind

TV, el og varme:

Vi sørger for tilmelding til, elselskaber og varmeforsyning. Du skal IKKE foretage noget.

Fejl -og mangelliste:

Du har 14 dage til at lave og indsende en liste over fejl og mangler i lejligheden. Send meget gerne billeder med som dokumentation.

kan både sendes med posten og via mail –info@investeringogstudiebolig.dk

Som hovedregel vil vi gerne være fleksible og strækker os gerne langt, men da vi har mange lejere må vi se os nødsaget til at håndhæve vores regelsæt.

-Du er altid meget velkommen til at spørge os, hvis du er i tvivl!

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at tale med os