Husorden og krav for alle lejemål

Ordensregler gældende for den enkelte ejerforening skal overholdes!

Eventuelle yderligere ordensregler kan forefindes i lejekontrakten.

 • Rygning er IKKE tilladt på ejendommens matrikel. (hverken udenfor eller indendørs)
 • Angreb af skadedyr skal straks anmeldes til udlejer.
 • Forbuddet mod husdyr gælder alle dyrearter.
 • Udluftning skal foretages dagligt.

Ordensregler i lejemålene:

 • Vask og tørring af tøj må kun finde sted på fastsatte steder og tider. Der må ikke tørres tøj i lejligheden eller fra altaner.
 • Vandspild, spild af varme og el skal undgås. Husk at slukke for vand, lys og luk for varmen, når du lufter ud. Undlad at have en høj temperatur i lejligheden. Tallet ¨3¨ på termostaten bør være nok (svarer til 21-22 grader).
 • I wc-kumme må intet henkastes, der kan stoppe afløbet. Lejer skal selv sørge for at rense afløbene i lejligheden.
 • Alle lejere skal sørge for at deres ansvarsområde er rengjort og vedligeholdt til enhver tid. Sker dette ikke, vil det blive iværksat for lejers regning (evt. modregne i indskud). Eget værelse skal fremstå vedligeholdt og fællesarealer skal være vedligeholdte, opryddede og rengjorte.
 • På skift indkøbes diverse fælles fornødenheder som opvaskemiddel, toiletpapir og lignende. Typisk har hver person ansvaret i 1 uge af gangen for dette. Herunder også tømning af eventuel opvaskemaskine.
 • Hold rent i køkkenet og fjern opvask m.v. med det samme du har lavet mad.
 • Lejer har pligt til at deltage i fælles arbejdsdage i ejerforeningen, vedligeholdelse af haven og fællesarealer som køkken, bad, gang, kælder, have, mv. Sker dette ikke, vil det blive iværksat for lejers regning (evt. modregne i indskud).
 • Lejer er selv ansvarlig for den indvendige vedligeholdelse i lejeperioden.   Det vil sige, at gulvene skal holdes pæne og maling skal foretages såfremt det er nødvendigt. 
 • Der skal tages hensyn til de andre beboere. Støj, larm og især høj musik må ikke være til gene for de øvrige beboere, og må almindeligvis helt undgås i tiden kl. 22:00 – 07:00.
 • Hvis du ønsker at holde en fest, skal de andre beboere varsles med en seddel i opgangen i god tid. -Selvom du holder en fest, skal du stadig tage hensyn til resten af opgangen og begrænse larm & høj musik.
 • Affald må kun smides i de dertil indrettede containere.  Hvis du som lejer har andet affald end køkkenaffald og pap, skal du selv sørge for at bortskaffe dette. Hvis affaldet kommer i en forkert container, kan dette medføre et gebyr til den ansvarlige lejer.

Internet i lejemålene

Kraftig internetforbindelse er vigtigt for vores travle, studerende lejere. Derfor betaler vi gerne for hurtige og stærke internetforbindelser, eller skifter udbyder når noget bedre bliver fundet. Giv gerne besked,  hvis vi ikke har fundet den bedste løsning for jeres bolig, så vi sammen kan aftale hvilken udbyder der tilbyder noget bedre, til at opfylde jeres behov.

Investering og Studiebolig sørger for og betaler for én internetforbindelse i hver ejendom/lejlighed. Investering og Studiebolig er ikke ansvarlig for manglende internet som følge af forsinket levering, leveringstid, nedbrud, overklippede kabler, ødelagte- eller ikke returnerede routere, manglende levering fra teleselskaberne eller andre tekniske defekter i routere m.v.
Investering og Studiebolig forsøger at løse problemerne hurtigst muligt på en måde, som man normalvis må kunne forvente.

Nøgler

Investering og Studiebolig opbevarer så vidt muligt en kopi af alle nøgler, således at man kan få lavet en ny, hvis man mister sin nøgle. Investering og Studiebolig går ikke ind i boligerne uden forudgående aftale. Nøgler må ikke duplikeres til venner, familie, kærester, mv. Personer med særlige behov, kan vurderes individuelt.

Mister man sine nøgler, dækker vi IKKE udgifterne forbundet med dette og beløbet vil blive fratrukket dit depositum. Dog vil vi sørge for at en ny nøgle bliver stillet til rådighed hurtigst muligt.

Alle fællesarealer skal holdes pæne og let fremkommelige.  

 • Alle lejere skal sørge for at deres ansvarsområde er rengjort og vedligeholdt til enhver tid.
 • Der må ikke henstilles personlige effekter på fællesarealer, disse skal placeres i egne kælderrum eller i eget lejemål.
 • Barnevogne, cykler, knallerter mv. må ikke henstilles andre steder end af udlejer anvist.
 • På ejendomme med mange cykler, råder vi til at man parkerer så alle kan få en plads.

  Depositum og forudbetalt leje

 • Depositum/indskud skal indbetales inden lejemålets begyndelse og svarer til 3 måneders husleje. Dette depositum tilbagebetales i fulde beløb såfremt værelset er malet og rent, samt at intet er ødelagt.
 • Forudbetalt leje er den leje der betales for den første måned man bor der, inden man flytter ind. (flytter man ind senere på måneden, for f.eks. midt på måneden, er forudbetalt leje svarende til 15. dage.)

Indflytning og Opsigelse

Udlevering af nøgler:

Du bliver via din kontrakt indkaldt til indflytningssyn/nøgleoverdragelse.

Dato for indflytning:

Som udgangspunkt er indflytningsdatoen svarende til den på lejekontrakten. Ved visse lejligheder kan du få udleveret nøgler til lejligheden før den angivne indflytningsdato. Du vil dog blive opkrævet husleje for disse ekstra dage, du flytter ind før tid.

Opsigelse af lejemål:

kan både sendes med posten og via mail –info@investeringogstudiebolig.dk

Læs venligst vores udflytningsmanual- der alt sammen bliver beset ved udflytningssynet og kan have indflydelse på tilbagebetaling af depositum. Klik her for download af manualen.

Jeg er lige flyttet ind

TV, el og varme:

Vi sørger for tilmelding til, elselskaber og varmeforsyning. Du skal IKKE foretage noget.

Fejl -og mangelliste:

Du har 14 dage til at lave og indsende en liste over fejl og mangler i lejligheden. Send meget gerne billeder med som dokumentation.

kan både sendes med posten og via mail –info@investeringogstudiebolig.dk

Som hovedregel vil vi gerne være fleksible og strækker os gerne langt, men da vi har mange lejere må vi se os nødsaget til at håndhæve vores regelsæt.

-Du er altid meget velkommen til at spørge os, hvis du er i tvivl!

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at tale med os