Vores koncept – kort forklaret

Med Investering og Studiebolig har vi skabt et innovativt investeringskoncept, der kombinerer et fornuftigt langsigtet afkast med et unikt deleøkonomisk alternativ til forældrekøb. Som aktionær får du anvisningsret til selskabets studieboliger og bestemmer selv om du vil tildele retten til dine børn, børnebørn eller andre unge mennesker. Vi opkøber løbende nye lejligheder i de byer, hvor aktionærerne ønsker det og hidtil har alle aktionærer fået deres boligønsker opfyldt.

konceptet

Et studieboligkoncept med alt inkluderet!

Vi kender og forstår de studerendes behov for en bæredygtig økonomi i studietiden. Derfor er vores udlejningskoncept ligetil og gennemskueligt.

 • Vand, varme, internet, el og vask er inkluderet i huslejen, og administreres af os
 • Lamper og persienner monteret i alle værelser, så det er let at flytte ind og ud
 • Køkkenerne er alle fuldt udstyrede med hvidevarer, køkkenredskaber og service
 • Hele indskuddet tilbagebetales såfremt man maler og følger vores udflytningsmanual ved fraflytning

  

Istandsættelse

Nyt og moderne interiør

Når vi overtager en ny ejendom sørger vi for at sætte den i stand inden nye lejere kommer til. Er ejendommen ikke opdateret med et nyere køkken eller badeværelse, så monterer vi en spritny moderne løsning. 

  

investering

5 gode grunde til at vælge Investering & Studiebolig

 1. Du kan nøjes med at investere 142.600 kr. alternativt til et dyrt forældrekøb
 2. Adgang til studieboliger i største danske studiebyer
 3. Alle aktionærer har fået opfyldt boligønskerne
 4. Forvent et fornuftigt budgetteret afkast
 5. Brug almindelig opsparing, selskabsmidler eller pensionsmidler på investeringen

En langsigtet investering med et fornuftigt afkast

Afkastet på investeringen er budgetteret til 7,8% før skat, som resultat af en årlig værdistigning på 1,5% i lejlighederne, en lav grad af tomgang, samt en fuldinvesteret kapital. Da efterspørgslen på studieboliger forsat er overvældende mener vi, at der er grundlag for en god og langsigtet investering.

  

Få overblik over processen

 • Dit barn, barnebarn eller en anden bekendt skal starte på nyt studie til sommer

 • Du leder efter en bolig, men markedet er for hurtigt og svært

 • Du søger efter alternativer

 • Du lander på vores hjemmeside // Her er du nu! 

 • Du skriver dig op til et informationsmøde (fulgt op af et link til infomøde under tidslinjen)
 • Du beslutter dig for at investere (link eller beskrivelse nedenfor omkring processen for at blive aktionær)
 • Vi noterer dine og andre aktionærers boligbehov og køber nyt op hvis det er nødvendigt (link eller beskrivelse nedenfor omkring processen når man ønsker at gøre brug af sin anvisningsret til en studiebolig)
 • Du inviteres til åbent hus/fremvisning af studieboligerne
 • Du udfylder en prioriteringsblanket (udsendes to gange årligt ved sommer og vinterstart)
 • Du får tildelt en studiebolig

Sådan bliver du aktionær

Der kan investeres på tre forskellige måder ↓
1. Med almindelig opsparing (frie midler)
Du sender en tegningsblanket til selskabet. Vi bekræfter tegningen og registrerer boligønsker.
Kapitalen skal indbetales, når vi beder om det. Beløbet overføres til advokatfirmaet Skov Partnere. 
Advokaten kontrollerer om alle betingelser for kapitalforhøjelsen er til stede. Herefter gennemføres kapitalforhøjelse og du er medejer/aktionær. Beskatning af afkastet sker efter almindelige aktieavanceregler.
2. Med pensionsmidler

Du sender en tegningsblanket til selskabet. Vi bekræfter tegningen og registreret boligønsker. Når kapitalen skal indbetales, så skal banken sende en ejerskabserklæring til os, så pengene kan overøres fra pensionen.

Du kan højest brug 20% af din pension til investeringen, så det kræver at du har ca. 750.000 kr stående på din pension i banken (ratepension og kapitalpension). Almindelige arbejdsmarkedspensioner kan ikke anvendes (f.eks. Velliv, PFA og P+)

3. Penge fra selskaber
Du sender en tegningsblanket til selskabet. Vi bekræfter tegningen og registrerer boligønsker.
Kapitalen skal indbetales, når vi beder om det. Beløbet overføres til advokatfirmaet Skov Partnere. 
Advokaten kontrollerer om alle betingelser for kapitalforhøjelsen er til stede. Herefter gennemføres kapitalforhøjelse og du er medejer/aktionær. Beskatning af afkastet sker efter almindelige aktieavanceregler.

Fordelene ved at være selskabsinvestor er, at selve værdistigningen vil være skattefri ved salg, uanset ejerandel. Vi henviser i øvrigt til gældende prospekt og rådgivning ved egen advokat og revisor.

Sådan skriver du dig op til en studiebolig/
Sådan bruger du din anvisningsret

To gange årligt, inden sommer og vinterstart på studierne, spørger vi aktionærerne hvor de har ønsker om at få en studiebolig. Vi ved at de unge ofte har søgt ind på flere uddannelser, og nogle gange også i flere byer. Derfor er det vigtigt for os at skabe et overblik så vi kan sikre at alle har en studiebolig inden studiestart.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke midler kan bruges til investering?

Der kan investeres på 3 forskellige måder

 1. Med almindelig opsparing (frie midler)
 2. Med pensionsmidler
 3. Penge fra selskaber

Ad 1.: Når tegningsblanketten er underskrevet og kapitalforhøjelsen gennemføres skal du overføre det beløb, som er der tegnet for (minimum 138.010 kr.) til advokatfirmaet Skov Partnere. Advokaten kontrollerer om alle betingelser for kapitalforhøjelsen er tilstede. Herefter gennemføres kapitalforhøjelse og du er medejer/aktionær. Beskatning af afkastet sker efter almindelige aktieavanceregler. I 2017 skal investorer, der har investeret via frie midler, betale 27% i skat af de første 51.700 kr og 42% af aktieindkomst ud over 51.700 kr.

Ad 2.: Når tegningsblanketten er underskrevet og kapitalforhøjelsen gennemføres skal du overføre det beløb, som er der tegnet for (minimum 138.010 kr.) til advokatfirmaet Skov Partnere. Advokaten kontrollerer om alle betingelser for kapitalforhøjelsen er tilstede. Herefter gennemføres kapitalforhøjelse og du er medejer/aktionær. Er en andel af din investering i en bankstyret ordning, kan du investere efter gældende regler. Ydermere er det muligt at kombinere pensionsmidler med frie midler. Du betaler 15,3% i PAL-skat af medtagede udbytter og den årlige værdistigning i aktiernes værdi.

Ad 3.: Når tegningsblanketten er underskrevet og kapitalforhøjelsen gennemføres skal du overføre det beløb, som er der tegnet for (minimum 138.010 kr.) til advokatfirmaet Skov Partnere. Advokaten kontrollerer om alle betingelser for kapitalforhøjelsen er tilstede. Herefter gennemføres kapitalforhøjelse og du er medejer/aktionær. selskabsinvestor bliver du beskattet med en selskabsskat på 22% af de 70% af udbyttet, hvilket giver en effektiv skattesats på 15,4%. Fordele herudover er, at som selskabsinvestor vil selve værdistigningen være skattefri ved salg, uanset ejerandel.

Vi henviser iøvrigt til gældende prospekt og rådgivning ved egen advokat og revisor.

Hvornår og hvordan kan man sælge sine aktier?

Salg af dine aktier

Aktierne værdiansættes løbende baseret på uafhængige vurderinger af lejlighedernes værdi. Der fastsættes herefter en kurs, som der kan handles til – enten via Investering og Studiebolig eller direkte mellem aktionærerne. Vi foretager kapitalforhøjelser 2 gange årligt – aktierne kan i denne forbindelse sælges.

Investering og Studiebolig vil også tilbyde tilbagekøb af selskabets aktier.

Hvor stort et afkast kan man forvente?

Afkastet på 7,8% forudsætter en årlig værdistigning på 1,5% på lejlighederne, samt at selskabets kapital er fuldt investeret med en tomgang på 2 uger årligt per lejlighed. I praksis har tomgangen været meget tæt på 0 med undtagelse af lejligheder, som opkøbes og istandsættes. I en vækstfase, hvor der købes mange lejligheder op, vil der være en større tomgang.

Investering og Studiebolig A/S er stiftet i 2015 og siden er priserne på lejlighederne steget. Om dette fortsætter, kan vi naturligvis ikke love. På lang sigt er ejendomspriserne altid steget. Hvis man anlægger en længere horisont, er der rimelig sikkerhed for at Investering og Studiebolig bliver en god investering for dig. I den mellemliggende periode kan man så glæde sig over, at man hjælper unge mennesker (egne børn, børnebørn eller helt andre) til en studiebolig til en rimelig pris og på rimelige vilkår.

© Investering & Studiebolig. Alle rettigheder forebeholdes. Data- og privatlivspolitik. Cookies. Drevet af: Ideværkstedet