Om selskabet

Investering og Studiebolig A/S blev stiftet i 2015 af Bjarke Wolmar og har nu over 800 aktionærer, som har fortrinsret til lejlighederne. Vores formål er, at hjælpe studerende til bedre boligvilkår, samt at skabe en god og langsigtet investering for vores aktionærer. 

Vores værdier

 • Respekt

  For de studerendes ønsker, behov og økonomi
  For aktionærernes penge og forventning om afkast

 • Ordentlighed

  Vi sætter lejere, aktionærer og medarbejdere i centrum og behandler dem alle på en ordentlig måde

 • Ordholdenhed

  Vi lever op til vores ord i forhold til lejere, aktionærer, medarbejdere og samarbejdspartnere. Sker der ændringer i markedsmæssige forhold informerer vi hurtigst muligt

  Ordensregler for lejere

   • Vask og tørring af tøj må kun finde sted på fastsatte steder og tider. Der må ikke tørres tøj i lejligheden eller fra altaner.
   • Vandspild, spild af varme og el skal undgås. Husk at slukke for vand, lys og luk for varmen, når du lufter ud. Undlad at have en høj temperatur i lejligheden. Tallet ¨3¨ på termostaten bør være nok (svarer til 21-22 grader).
   • I wc-kumme må intet henkastes, der kan stoppe afløbet. Lejer skal selv sørge for at rense afløbene i lejligheden.
   • Alle lejere skal sørge for at deres ansvarsområde er rengjort og vedligeholdt til enhver tid. Sker dette ikke, vil det blive iværksat for lejers regning (evt. modregne i indskud). Eget værelse skal fremstå vedligeholdt og fællesarealer skal være vedligeholdte, opryddede og rengjorte.
   • På skift indkøbes diverse fælles fornødenheder som opvaskemiddel, toiletpapir og lignende. Typisk har hver person ansvaret i 1 uge af gangen for dette. Herunder også tømning af eventuel opvaskemaskine.
   • Hold rent i køkkenet og fjern opvask m.v. med det samme du har lavet mad. Udluftning skal foretages dagligt. Rygning er IKKE tilladt på ejendommens matrikel. (hverken udenfor eller indendørs)
   • Lejer har pligt til at deltage i fælles arbejdsdage i ejerforeningen, vedligeholdelse af haven og fællesarealer som køkken, bad, gang, kælder, have, mv. Sker dette ikke, vil det blive iværksat for lejers regning (evt. modregne i indskud).
   • Lejer er selv ansvarlig for den indvendige vedligeholdelse i lejeperioden. Det vil sige, at gulvene skal holdes pæne og maling skal foretages såfremt det er nødvendigt.
   • Der skal tages hensyn til de andre beboere. Støj, larm og især høj musik må ikke være til gene for de øvrige beboere, og må almindeligvis helt undgås i tiden kl. 22:00 – 07:00.
   • Hvis du ønsker at holde en fest, skal de andre beboere varsles med en seddel i opgangen i god tid. -Selvom du holder en fest, skal du stadig tage hensyn til resten af opgangen og begrænse larm & høj musik. 
   • Affald må kun smides i de dertil indrettede containere. Hvis du som lejer har andet affald end køkkenaffald og pap, skal du selv sørge for at bortskaffe dette. Hvis affaldet kommer i en forkert container, kan dette medføre et gebyr til den ansvarlige lejer. Angreb af skadedyr skal straks anmeldes til udlejer!
   • Forbuddet mod husdyr gælder alle dyrearter (inkl. Smådyr).

  Fællesarealerne

   • Alle lejere skal sørge for at deres ansvarsområde er rengjort og vedligeholdt til enhver tid.
   • Der må ikke henstilles personlige effekter på fællesarealer, disse skal placeres i egne kælderrum eller i eget lejemål.
   • Barnevogne, cykler, knallerter mv. må ikke henstilles andre steder end af udlejer anvist.
   • På ejendomme med mange cykler, råder vi til at man parkerer så alle kan få en plads.

  Bestyrelsen

  Leif Beck-Fallesen

  Formand for bestyrelsen

  Uddannet Cand.scient.pol og har erfaring som administrerende direktør og chefredaktør fra Dagbladet Børsen. Leif Beck Fallesen er i dag kendt som økonomisk kommentator på TV2 og agerer yderligere som bestyrelsesformand for Scandinavian Informa­tion Audit.

  Uffe Steiner Jensen

  Bestyrelse

  Uddannet Civilingeniør fra DTU og har en lang karriere bag sig hos Elsam og Eltra. Uffe Steiner Jensen var borgmester i Fredericia i en periode på 12 år, hvor Fredericia blandet andet var ”dansk mester” i salg af erhvervsjord gennem blandt andre projektet ”Danmark C”. Uffe Steiner Jensen har stor bestyrelseserfaring fra eksempelvis ADP/Fredericia Havn, sit virke som bestyrelsesformand for danske havne, Domea og som bestyrelsesformand for Naturbydelen Ringkøbing K

  Bjarke Wolmar

  Bestyrelse og direktør

  Uddannet Cand.merc. i finansiering og investering fra Århus. Bjarke har yderligere en MBA fra South Bank University samt INSEADs topleder- og bestyrelsesuddannelse. Bjarke Wolmar har erfaring fra Danfoss og som chef/direktør for Esbjerg Business Academy, SH Energi, Hydro Aluminium og Business Kolding.