INVESTER I STUDIEBOLIG – KONCEPT KORT FORKLARET

En langsigtet investering

Investering og Studiebolig er et balanceret og langsigtet bæredygtigt koncept, hvor der investeres med både hjerne og hjerte. Vi kombinerer et afkast på  7,8% med tilfredse lejere (studerende), som bor til fornuftige priser og som hovedregel får deres indskud igen, når de flytter.

Afkastet på 7,8% forudsætter en årlig værdistigning på 1,5% på lejlighederne, samt at selskabets kapital er fuldt investeret med en tomgang på 2 uger årligt per lejlighed. I praksis har tomgangen været meget tæt på 0 med undtagelse af lejligheder, som opkøbes og istandsættes. I en vækstfase, hvor der købes mange lejligheder op, vil der være en større tomgang.

Investering og Studiebolig A/S er stiftet i 2015 og siden er priserne på lejlighederne steget. Om dette fortsætter, kan vi naturligvis ikke love. På lang sigt er ejendomspriserne altid steget. Hvis man anlægger en længere horisont, er der rimelig sikkerhed for at Investering og Studiebolig bliver en god investering for dig. I den mellemliggende periode kan man så glæde sig over, at man hjælper unge mennesker (egne børn, børnebørn eller helt andre) til en studiebolig til en rimelig pris og på rimelige vilkår.

Lejlighederne – en hjælp til de unge

Studerende kan leje et studieværelse i København og Århus til en pris på ca. 4.000 kr. inklusive internet, vand, varme, el samt adgang til vaskemaskine. I Odense, Ålborg, Kolding og andre studiebyer er priserne lavere og helt ned til 2.400 kr.

Kapitalen til boligerne fremskaffes ved at forældre, bedsteforældre, den studerende selv eller investorer generelt køber aktier i Investering og Studiebolig A/S. Aktionærerne får et afkast på forventet 7,8%. Aktionærerne har herefter anvisningsret til studieboligerne. Investering og Studiebolig A/S opkøber lejligheder i de byer, hvor aktionærerne ønsker det. Alle aktionærer har fået deres boligønsker opfyldt. Investering og Studiebolig har yderligere udlejet til mange, som ikke har været aktionærer eller fået anvist af en aktionær.

Investering og Studiebolig er en god og fornuftig investering som alternativ til obligationer. Investering og Studiebolig kan også betegnes som kollektivt forældrekøb og en hjælp til studerende, som har brug for en bolig til fornuftig pris og på fornuftige vilkår. Vi køber lejligheder på baggrund af aktionærernes ønsker, og som aktionær kan du derfor være meget sikker på at få et studieværelse i den by du ønsker, såfremt du giver besked i god tid. Indtil videre har alle aktionærer fået deres boligønsker opfyldt.

Der kan investeres på 3 forskellige måder:

  1. Med almindelig opsparing (frie midler)
  2. Med pensionsmidler
  3. Penge fra selskaber

Ad 1.: Når tegningsblanketten er underskrevet og kapitalforhøjelsen gennemføres skal du overføre det beløb, som er der tegnet for (minimum 138.010 kr.) til advokatfirmaet Skov Partnere. Advokaten kontrollerer om alle betingelser for kapitalforhøjelsen er tilstede. Herefter gennemføres kapitalforhøjelse og du er medejer/aktionær. Beskatning af afkastet sker efter almindelige aktieavanceregler. I 2017 skal investorer, der har investeret via frie midler, betale 27% i skat af de første 51.700 kr og 42% af aktieindkomst ud over 51.700 kr.

Ad 2.: Når tegningsblanketten er underskrevet og kapitalforhøjelsen gennemføres skal du overføre det beløb, som er der tegnet for (minimum 138.010 kr.) til advokatfirmaet Skov Partnere. Advokaten kontrollerer om alle betingelser for kapitalforhøjelsen er tilstede. Herefter gennemføres kapitalforhøjelse og du er medejer/aktionær. Er en andel af din investering i en bankstyret ordning, kan du investere efter gældende regler. Ydermere er det muligt at kombinere pensionsmidler med frie midler. Du betaler 15,3% i PAL-skat af medtagede udbytter og den årlige værdistigning i aktiernes værdi.

Ad 3.: Når tegningsblanketten er underskrevet og kapitalforhøjelsen gennemføres skal du overføre det beløb, som er der tegnet for (minimum 138.010 kr.) til advokatfirmaet Skov Partnere. Advokaten kontrollerer om alle betingelser for kapitalforhøjelsen er tilstede. Herefter gennemføres kapitalforhøjelse og du er medejer/aktionær. selskabsinvestor bliver du beskattet med en selskabsskat på 22% af de 70% af udbyttet, hvilket giver en effektiv skattesats på 15,4%.Fordele herudover er, at som selskabsinvestor vil selve værdistigningen være skattefri ved salg, uanset ejerandel.

Vi henviser iøvrigt til gældende prospekt og rådgivning ved egen advokat og revisor.

Salg af dine aktier

Aktierne værdiansættes løbende baseret på uafhængige vurderinger af lejlighedernes værdi. Der fastsættes herefter en kurs, som der kan handles til – enten via Investering og Studiebolig eller direkte mellem aktionærerne. Vi foretager kapitalforhøjelser 2 gange årligt – aktierne kan i denne forbindelse sælges.

Investering og Studiebolig vil også tilbyde tilbagekøb af selskabets aktier.