Skip to main content

Vores koncept

Med Investering og Studiebolig har vi skabt et innovativt investeringskoncept, der kombinerer et fornuftigt langsigtet afkast med et unikt deleøkonomisk alternativ til forældrekøb. Som aktionær får du anvisningsret til selskabets studieboliger og bestemmer selv, om du vil tildele retten til dine børn, børnebørn eller andre unge mennesker. Vi opkøber løbende nye lejligheder i de byer, hvor aktionærerne ønsker det, og hidtil har alle aktionærer fået deres boligønsker opfyldt.

Vaskerum i studiebolig på Frederikssundsvej

Et studieboligkoncept med alt inkluderet

Vi kender og forstår de studerendes behov for en bæredygtig økonomi i studietiden. Derfor er vores studieboligkoncept ligetil og gennemskueligt.

 • Vand, varme, internet, el og vask er inkluderet i huslejen og administreres af os.
 • Lamper og persienner er monteret i alle værelser, så det er let at flytte ind og ud.
 • Køkkenerne er alle fuldt udstyrede med hvidevarer, køkkenredskaber og service.
 • Hele indskuddet tilbagebetales, såfremt man maler og følger vores udflytningsmanual ved fraflytning.
Investering

Investering med forskellige midler

Der kan investeres med almindelig opsparing, selskabs- eller pensionsmidler i henhold til reglerne om investering i unoterede aktier.

Læs mere om mulighederne her

5 gode grunde til at blive aktionær

 • 1. Du kan nøjes med at investere 142.600 kr., som alternativ til et dyrt forældrekøb
 • 2. Adgang til studieboliger i de største danske studiebyer – tæt på flere uddannelsesinstitutioner
 • 3. Alle aktionærer har fået opfyldt deres boligønsker
 • 4. Opnå et fornuftigt budgetteret afkast
 • 5. Du kan både investere med alm. opsparing, pension og selskabsmidler
skitse af bøger

Sådan skriver du dig op til en studiebolig og bruger din anvisningsret

To gange årligt, inden sommer- og vinterstart på studierne, spørger vi aktionærerne, hvor de har ønsker om at få en studiebolig. Vi ved, at de unge ofte har søgt ind på flere uddannelser og nogle gange også i flere byer. Derfor er det vigtigt for os at skabe et overblik, så vi kan sikre, at vores studieboligkoncept fungerer, og at alle, der har ønsket det, har en studiebolig inden studiestart.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke midler kan bruges til investering?

Der kan investeres på 3 forskellige måder

 1. Med almindelig opsparing (frie midler)
 2. Med pensionsmidler
 3. Penge fra selskaber

Ad 1.: Når tegningsblanketten er underskrevet, og kapitalforhøjelsen gennemføres, skal du overføre det beløb, som der er tegnet for (minimum 142.600 kr.) til advokatfirmaet Skov Partnere. Advokaten kontrollerer, om alle betingelser for kapitalforhøjelsen er til stede. Herefter gennemføres kapitalforhøjelsen, og du bliver medejer/aktionær. Beskatning af afkastet sker efter almindelige aktieavanceregler. Fra år 2017 skal investorer, der har investeret via frie midler, betale 27% i skat af de første 51.700 kr og 42% af aktieindkomst ud over 51.700 kr.

Ad 2.: Når tegningsblanketten er underskrevet, og kapitalforhøjelsen gennemføres, skal du overføre det beløb, som der er tegnet for (minimum 138.010 kr.) til advokatfirmaet Skov Partnere. Advokaten kontrollerer, om alle betingelser for kapitalforhøjelsen er til stede. Herefter gennemføres kapitalforhøjelsen, og du bliver medejer/aktionær. Er en del af din investering i en bankstyret ordning, kan du investere efter gældende regler. Derudover er det muligt at kombinere pensionsmidler med frie midler. Du betaler 15,3% i PAL-skat af medtagne udbytter og den årlige værdistigning i aktiernes værdi.

Ad 3.: Når tegningsblanketten er underskrevet, og kapitalforhøjelsen gennemføres, skal du overføre det beløb, som der er tegnet for (minimum 138.010 kr.) til advokatfirmaet Skov Partnere. Advokaten kontrollerer, om alle betingelser for kapitalforhøjelsen er til stede. Herefter gennemføres kapitalforhøjelsen, og du bliver medejer/aktionær. Som selskabsinvestor bliver du beskattet med en selskabsskat på 22% af 70% af udbyttet, hvilket giver en effektiv skattesats på 15,4%. Fordele herudover er, at som selskabsinvestor vil selve værdistigningen være skattefri ved salg, uanset ejerandel.

Vi henviser i øvrigt til gældende prospekt og rådgivning ved egen advokat og revisor.

Hvornår og hvordan kan man sælge sine aktier?

Salg af dine aktier

Aktierne værdiansættes løbende baseret på uafhængige vurderinger af lejlighedernes værdi. Der fastsættes herefter en kurs, som der kan handles til – enten via Investering og Studiebolig eller direkte mellem aktionærerne. Vi foretager kapitalforhøjelser 2-3 gange årligt – aktierne kan i denne forbindelse sælges.

Investering og Studiebolig vil også tilbyde tilbagekøb af selskabets aktier.

Hvor stort et afkast kan man forvente?

Afkastet på 6,2% forudsætter en årlig værdistigning på 1,5% på lejlighederne, samt at selskabets kapital er fuldt investeret med en tomgang på 2 uger årligt per lejlighed. I praksis har tomgangen været meget tæt på 0, med undtagelse af lejligheder, som opkøbes og istandsættes. I en vækstfase, hvor der købes mange lejligheder op, vil der være en større tomgang.

Investering og Studiebolig A/S er stiftet i 2015, og siden da er priserne på lejlighederne steget. Om dette fortsætter, kan vi naturligvis ikke love. På lang sigt er ejendomspriserne altid steget. Hvis man anlægger en længere horisont, er der rimelig sikkerhed for, at Investering og Studiebolig bliver en god investering for dig. I den mellemliggende periode kan man så glæde sig over, at man hjælper unge mennesker (egne børn, børnebørn eller helt andre) til en studiebolig til en rimelig pris og på rimelige vilkår.