Skip to main content

Få en god investering

Her på siden kan du finde alt det nødvendige materiale, du behøver, inden du laver en investering. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@investeringogstudiebolig.dk eller tlf. 29 44 86 16.

danske penge

En langsigtet investering

Afkastet på investeringen er budgetteret til 6,2% før skat som resultat af en årlig værdistigning på 1,5% i lejlighederne, en lav grad af tomgang samt en fuldinvesteret kapital. Da efterspørgslen på studieboliger fortsat er overvældende, mener vi, at der er grundlag for en god og langsigtet investering.

Sådan bliver du aktionær

Der kan investeres på tre forskellige måder 
1. Med almindelig opsparing (frie midler)
Du sender en tegningsblanket til selskabet. Vi bekræfter tegningen og registrerer boligønsker.
Kapitalen skal indbetales, når vi beder om det. Beløbet overføres til advokatfirmaet Skov Partnere
Advokaten kontrollerer om alle betingelser for kapitalforhøjelsen er til stede. Herefter gennemføres kapitalforhøjelse og du er medejer/aktionær. Beskatning af afkastet sker efter almindelige aktieavanceregler.
2. Med pensionsmidler

Du sender en tegningsblanket til selskabet. Vi bekræfter tegningen og registreret boligønsker. Når kapitalen skal indbetales, så skal banken sende en ejerskabserklæring til os, så pengene kan overøres fra pensionen.

Du kan højest brug 20% af din pension til investeringen, så det kræver at du har ca. 750.000 kr stående på din pension i banken (ratepension og kapitalpension). Almindelige arbejdsmarkedspensioner kan ikke anvendes (f.eks. Velliv, PFA og P+)

3. Penge fra selskaber
Du sender en tegningsblanket til selskabet. Vi bekræfter tegningen og registrerer boligønsker.
Kapitalen skal indbetales, når vi beder om det. Beløbet overføres til advokatfirmaet Skov Partnere
Advokaten kontrollerer om alle betingelser for kapitalforhøjelsen er til stede. Herefter gennemføres kapitalforhøjelse og du er medejer/aktionær. Beskatning af afkastet sker efter almindelige aktieavanceregler.

Fordelene ved at være selskabsinvestor er, at selve værdistigningen vil være skattefri ved salg, uanset ejerandel. Vi henviser i øvrigt til gældende prospekt og rådgivning ved egen advokat og revisor.

Få materiale

Forside af prospekt
Investormateriale

Vores investormateriale er en omfattende informationspakke, der giver dig alt, hvad du behøver for at træffe en informeret beslutning om at investere i Investering og Studiebolig. Prospektet giver en detaljeret beskrivelse af vores virksomhed og investeringsmulighederne og indeholder også information om vores strategier og resultater. Tegningsblanketten er enkel at udfylde og gør det nemt at investere, mens listen over bankrådgivere giver dig adgang til kvalificeret rådgivning, hvis du har brug for det.

Tegningsblanket

Hvis du vil tegne aktier skal du bruge en tegningsblanket. Blanketten udfyldes og sendes til: info@investeringogstudiebolig.dk.

Spørgsmål?

Skulle der være tvivl om noget, så sidder vi klar til at besvare alle spørgsmål. Skriv en mail til os eller ring tlf. 2944 8616.

Budget og afkast

Huslejen er på mellem 2.600 kr. og 4.900 kr. for et studieværelse inklusive vand, varme, el, internet og vaskemaskine.

Til højre ses budgettet for Investering og Studiebolig, som danner grundlag for det forventede afkast →

OM SKAT

Investering og Studiebolig har opnået en bindende forhåndsbesked fra Skat, der sikrer at selskabets aktionærer ikke beskattes af studieboligerne.

Poster

 • Bruttolejeindtægt (6,0%) 
 • Fællesudgifter/ejerforening 
 • Ekstra vedligehold 
 • Administration, revision og lønninger 
 • Grundskyld 
 • Uforudsete omkostninger 
 • Overskud af drift 
 • Låneomkostning 
 • Overskud efter finansiering 
 • Afkast af drift i forhold til investeret kapital %
 • Forventet værdistigning 
 • Forventet afkast inklusive værdistigning 

 • Forventet afkast inklusive værdistigning 
Kr.

 • 130.000
 • 32.000
 • 6.000
 • 24.000
 • 4.000
 • 2.000
 • 62.000
 • 30.000
 • 32.000

 • 3,20%
 • 30.000
 • 62.000

 • 6,20%